Buy fishing license

Gammgårdshällan

Umeälven inom Strands- och Bergs skifteslag

Aktuell fiskevård 2013

Gammgårdshällan som är en centralpunkt för fisket i området där det bl.a.finns möjligheter att sjösätta båt har under året fått en upprustning genom Strands byamän. Observera saneringskrav för båten som beskrivs på informationstavlan .

Våren 2013 sattes havsörings yngel ut i Kvarnbäcken som rinner ut i älven vid Bergsforsen. Det är vår förhoppning att dessa överlever och efter tillväxt i bäcken, älven och havet återvänder efter ett antal år genom den nya laxtrappan i Stornorrfors.

Hösten 2013 sätter vi ut en somrig harr i älven för att förstärka harrbeståndet som sviktat under de senaste åren.

Röjning av stränder och utmärkning av fiskeplatser planeras också.

I år har vi också en rekordstor uppvandring av lax i älven. Bergsforsen är den första plats i älven där laxen vilar innan den fortsätter upp till Vindelälven . Kolla aktuell uppvandring i laxtrappan på nätet

och pröva sedan fiskelyckan hos vid Bergsforsen !

Delsträcka av Umeälven omfattar breda lugnflytande sel och Bergforsen. Harrfisket är populärt, men även öring och lax. I de lugnare partierna finns också gädda, abborre och id.

Genom den nya fisketrappan  och smolt avledaren i Stornorrfors så kommer lax och havsöringsbeståndet i vår del av älven att kraftigt förbättras. Planer finns också på projekt som ska förbättra älvens harr bestånd. Vi har också aktiverat oss inom ramen för Vindelälv-Umeälvens Fiskeråd för att ta del av de resurser som kommer att finnas där genom Vattendomen för Stornorrfors.

Vid Gammgårdshällan finns det toalett, vindskydd, grillring och ved under barmarksperioden.

Det nappar

Jan Johansen 15.10.2016 19:42

Hej! Finns det planar att börja att sälja dagkort efter att ni har höjt priset för årskort till Umeälven?
//Jan

Jan Johansen 05.09.2014 19:14

Vill dock tillägga att jag tycker mycket om att fiska i eran del av älven. Fantastisk lugn, fridfullt och vackert och jag njöt verkligen av dagen idag :)

Jan Johansen 05.09.2014 19:13

Hej! Kan jag få ett bra tips på var det är bäst att fiska större gädda i eran del av älven från land? Har bara fått mindre omkring kilot tills vidare :)

jan johansen 27.04.2014 18:53

Så har jag varit uppe för första gången för att fiska. Inget napp men våren är tuff och lite is kvar då och då. Men sjukt vackert och räkna med jag återkommer

Sylvia 13.04.2014 21:06

Det finns gott om gädda, även lek-gädda

Jan Johansen 25.04.2014 17:04

Det låter bra det :) Just köpt hela strömming för 100 spänn :) Det lär följa med på söndag :)

Jan Johansen 11.04.2014 08:32

Ser mycket fram emot att komma upp och fiska i eran del av umeälven. En fundering jag har är om det finns lek-gädda i eran del av älven?

Senaste kommentarer

18.09 | 15:45

Kommer bryggorna att sättas ut på nån annan plats nu när dom är borta

30.07 | 10:57

När planterade ni in senast?

04.08 | 07:32

Undrar som de andra, om ni hade inplanterar ifjol eller i år? Eller hur ofta p...

15.06 | 18:47

Hej! Hur köper jag fiskekort i Dalsjö? Hälsningar Mariann